Ngày rời Hàng Châu đi Tây Đường, trời Hàng Châu mưa nhẹ, nhưng cảm giác nóng vẫn phảng phất. Tây Đường đón mình bằng một cái lạnh tê tái, chẳng hiểu sao thời tiết cách 2h lái xe lại có thể khác nhau xa đến vậy.
Tây Đường rất đẹp, nhưng ồn ào và náo nhiệt, không tĩnh lặng như Ô Trấn, hai bên bờ là nhà treo lồng đèn đỏ, hoàng hôn buông xuống cảnh vật hư ảo. Nếu có mưa phùn thì còn gì bằng, tiếc là ngoài gió thổi bật váy và cái lạnh tê tái thì không có gì khác.
Một buổi sáng ở Tây Đường. Gia Thiện. Chiết Giang.

Ngày rời Hàng Châu đi Tây Đường, trời Hàng Châu mưa nhẹ, nhưng cảm giác nóng vẫn phảng phất. Tây Đường đón mình bằng một cái lạnh tê tái, chẳng hiểu sao thời tiết cách 2h lái xe lại có thể khác nhau xa đến vậy.

Tây Đường rất đẹp, nhưng ồn ào và náo nhiệt, không tĩnh lặng như Ô Trấn, hai bên bờ là nhà treo lồng đèn đỏ, hoàng hôn buông xuống cảnh vật hư ảo. Nếu có mưa phùn thì còn gì bằng, tiếc là ngoài gió thổi bật váy và cái lạnh tê tái thì không có gì khác.

Một buổi sáng ở Tây Đường. Gia Thiện. Chiết Giang.